Privatumo politika

1. Privatumo politika

UAB “Amber Esthetic”, juridinio asmens kodas ‎30495356, registracijos adresas Popieriaus g. 16-2, LT-51431, Kaunas (toliau – Amber Esthetic), įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų paslaugomis, interneto svetaine ir joje esančiu turiniu.

Įgyvendindama šias pareigas, Amber Esthetic vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Ši Privatumo politika aprašo Amber Esthetic tinklapio lankytojų duomenų tvarkymo praktiką. Ji gali būti keičiama ir tobulinama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.

Lankydamiesi Amber Esthetic interneto svetainėje, pateikdami savo informaciją ir pateikdami papildomus sutikimus, kai to aiškiai reikia pagal šią Privatumo politiką, Jūs mums suteikiate teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Jūsų duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

Jei jums kiltų klausimų, susijusių su šia politika ar joje aprašytomis taisyklėmis, prašome siųsti laišką el. paštu: info@amberesthetic.lt

Ši Privatumo politika netaikoma Amber Esthetic tinklapyje pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų tinklapius, todėl mes rekomenduojame atskirai pasidomėti kitų asmenų tinklapių privatumo politika ar taisyklėmis.

Šioje Privatumo politikoje Jūs rasite informaciją apie tai:

1. Kokią informaciją apie Jus gali rinkti Amber Esthetic.

2. Kokiais tikslais Amber Esthetic naudoja apie Jus surinktą informaciją.

3. Kiek laiko Amber Esthetic saugos Jūsų asmeninę informaciją.

4. Ar informacija apie Jus bus perduodama kitiems asmenims.

5. Kada ir kaip Amber Esthetic gali tvarkyti nepilnamečių asmeninę informaciją.

6. Kokius slapukus renka, naudoja ir saugoja Amber Esthetic.

7. Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti.

2. Renkama informacija

Mes renkame duomenis apie Jus:

- Jums patiems pateikus duomenis apie save registruojantis interneto svetainėje ar kitu būdu.

- Automatiškai Jums kiekvieną kartą lankantis mūsų interneto svetainėje.

2.1. Jūsų pačių pateikiami duomenys

Amber Esthetic kaupia ir saugo asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate apie save registruodamiesi tinklapyje: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, dominanti paslauga, klinika, kurioje norite atlikti paslaugą, žinutė.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus Jūsų pateiktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu info@amberesthetic.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

2.2. Automatinis rinkimas

Amber Esthetic automatiškai renka apie Jus duomenis kiekvieną kartą Jums apsilankant Amber Esthetic interneto svetainėje tam, kad:

- Tinklapio veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius.

- Būtų užtikrintas sklandus tinklapio administravimas.

- Laiku ir tinkamai būtų pateikti atsakymai į Jūsų užklausas, prašymus.

- Jums būtų pateikti įdomūs pasiūlymai ir aktuali informacija.

- Amber Esthetic galėtų su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos.

- Amber Esthetic galėtų vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindama tinklapio turinį ir jame teikiamas paslaugas.

Šiais tikslais gali būti renkami tokie Jūsų asmens duomenys: IP adresas.

Mes taip pat analizuojame ir naudojame apibendrinus duomenis, kurie gali būti sukurti Jūsų asmens duomenų pagrindu, tačiau taip, kad iš jų jau nebėra įmanoma nustatyti Jūsų tapatybės. Tokie duomenys analizuojami:

- Lankytojams ar jų grupėms apibūdinti.

- Bendradarbiauti su reklamos agentūromis.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu info@amberesthetic.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

2.3. Saugojimo terminas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus. Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas.

- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui.

- Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su klientu.

- Jeigu mes esame pastebėję atitinkamo kliento padarytus pažeidimus.

- Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Šie duomenys sunaikinami nedelsiant gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

2.4. Duomenų perdavimas

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai toks pateikimas yra būtinas (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenų perdavimas trečiosioms šalims taip pat gali būti vykdomas esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

2.5. Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, naudotis mūsų tinklapyje esančiomis paslaugomis, turiniu ar registruotis procedūrai galite tik Jūsų tėvams ar globėjams dėl to davus sutikimą Amber Esthetic.

3. Slapukai

3.1. Slapukų naudojimo tikslai

Amber Esthetic internetiniame tinklapyje mes naudojame slapukus (angl., cookies), siekdami kiek įmanoma labiau personalizuoti Jūsų lankomo Amber Esthetic tinklapio veikimą. Slapukais siekiame:

- atpažinti sugrįžtančius tinklapio lankytojus;

- analizuoti Jūsų įpročius, kad tinklapio veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

3.2. Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė (pavyzdžiui, Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome, Opera arba Safari) patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje. Jie leidžia tinklapiui išsaugoti tokius duomenis, kaip įrenginio IP adresas, naršyklės tipas, demografinius duomenis (amžiaus grupė, lytis), duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės tinklapiu (kokius puslapius vartote, kokiu turiniu domitės).

Slapukai mūsų tinklapiui suteikia „atmintį“ – kiekvieno apsilankymo metu Jūs esate atpažįstamas kaip nuolatinis, pastovus tinklapio lankytojas.

3.3. Kokie slapukai naudojami Amber Esthetic svetainėje?

Apsilankius mūsų tinklapyje, gali būti sukurti tokio tipo slapukai:

3.3.1. Žymėjimo ir elgsenos slapukai 

Tai slapukai, kurie mums pasako, ar Jūs lankėtės Amber Esthetic puslapyje anksčiau, ar turite išsaugoję ankstesnių apsilankymų slapukus. Šie slapukai leidžia nustatyti unikalių Amber Esthetic tinklapio lankytojų skaičių ir jų apsilankymo dažnumą. Šie slapukai mums padeda rinkti ir sisteminti statistinę informaciją.

_ga; - galioja dvejus metus. Saugomi unikalūs vartotojų ir modulių identifkatoriai.

_gid; _gat - galioja vieną parą. Saugomi unikalūs vartotojų ir modulių identifkatoriai.

cookieAccepted - galioja dvejus metus. Pažymi, ar vartotojas sutinka, kad būtų įrašomi slapukai.

3.3.2. Trečiųjų asmenų reklaminiai slapukai

Tai dalis turinio, kurį matote Amber Esthetic tinklalapyje, yra pateikti kitų ūkio subjektų. Kai kurie iš šių subjektų naudoja savo pačių anoniminius slapukus analizuodami, kiek žmonių matė video įrašą (pvz. YouTube) arba kiek žmonių matė jį daugiau negu vieną kartą. Tokius slapukus kuriančios bendrovės taiko savo parengtas politikas ir mes neturime jokios įtakos tokių slapukų kūrimui ar jų saugojimui. Mes Jums rekomenduojame atskirai pasidomėti tų bendrovių privatumo ar slapukų politika, kuri bus patalpinta jų interneto tinklapiuose.

3.4. Kaip išjungti slapukus ir nebesutikti su jų rinkimu?

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jūs galite slapukus bet kuriuo Jums patogiu metu išjungti ir tokiu būdu nebesutikti, kad mūsų tinklapis juos rinktų, tačiau taip padarius bus sumažintas tinklapio funkcionalumas, todėl jis gali neveikti taip, kaip dera ir kaip veikė iki tokio atsisakymo.

Jūs galite reikalauti, kad mes ištrintume visus apie Jus automatiškai surinktus ir tvarkomus duomenis kreipdamiesi elektroniniu paštu info@amberesthetic.lt. Tokie duomenys bus ištrinti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po kreipimosi nurodytu elektroniniu paštu.

4. Jūsų teisės

Be kitų šioje Privatumo Politikoje jau nurodytų teisių, Jūs turite teisę:

- Susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko Amber Esthetic, pateikę asmens tapatybės dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).

- Sužinoti, kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo teikti per paskutinius vienerius metus.

- Susipažinę su savo asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis.

- Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu; tokiu atveju Jūs galite netekti galimybės naudotis mūsų tinklapio turiniu.

- Reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.

- Reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis.

- Reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus.

- Atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti. Jeigu to pageidausite, mūsų atsakymas Jums bus pateiktas raštu. Amber Esthetic šias Jūsų teises įgyvendina nemokamai.

Jeigu mums kyla abejonių Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumu, tuomet galime sustabdyti šių duomenų tvarkymą, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys būtų naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Jūsų prašymas, klausimas ar nurodymas Amber Esthetic turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

- registruotu paštu, siunčiant adresu Popieriaus g. 16-2, LT-51431, Kaunas.

- elektroniniu paštu adresu: info@amberesthetic.lt.

Aesthetic elite

Dar neužsiregistravote?